Vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen! 

Förkylningsbesvär? Undvik sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta. Tänk särskilt på äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om något av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk. Du är över 80 år. Du arbetar inom vård och omsorg.

Om du behöver kontakta vården ring din vårdcentral eller 1177. Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

 

Protect yourself and others

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about how to protect yourself and others from covid-19. Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dari, از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsi, 

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska,

Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska, 

保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiska, د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashto, 

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polska, 

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliska, 

Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanska, 

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinja, 

Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska

Uddevalla vårdcentral drivs av: