Vaccinationer

Resevaccin och Fästingvaccin

Ska du ut och resa eller vill skydda dig inför fästingsäsongen? 

Ring oss på 0522-933 20 och boka din tid.

Riskgrupper som särskilt rekommenderas influensavaccinering

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor
 • personer med kroniska sjukdomar
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – instabil diabetes mellitus
  – kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)?- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  – flerfunktionshinder hos barn.

  Vi vaccinerar dig mot:

 • Influensa
 • Pneumokocker (lunginflammation),
 • TBE
 • Hepatit A och B.
 • Kolera, Turistdiarré
 • Meningokocker
 • Bältros
 • Vattkoppor

Vi kan hjälpa dig med de flesta vaccinationer. Undantag är länder där vaccination krävs mot gula febern eller om du planerar att resa med boende under primitiva förhållanden. I dessa fall ber vi dig kontakta infektionskliniken inom NU-sjukvården. Reser du på uppdrag av ditt företag ber vi dig kontakta din företagshälsovård.

 

Barnens vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, sköts på Barnhälsovården upp till 6 års ålder.

Resevaccin för barn

Engerix-B  290 kr

Twinrix 410 kr

FSME-immun 310 kr
Havrix 340 kr

Dukoral 300/540 (1 alt 2 doser) 

Resevaccin vuxna

Engerix-B 300 kr

Twinrix 510 kr

FSME-immun 320 kr

Dukoral 300/540 (1 alt 2 doser)

Vaqta 50E 410 kr

 

För priser av övriga vaccinationer se https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/patientavgiftshandboken/halsovard/vaccinprislista/eller kontakta vårdcentralen på 0522-93320

Länkar
Vaccinationsguiden 

Vaxiluskerna

Välkommen att ringa för information och ev. bokning  av vaccinationstid.

Uddevalla vårdcentral drivs av: