Vaccinationer

Riskgrupper som särskilt rekommenderas influensavaccinering

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor
 • personer med kroniska sjukdomar
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – instabil diabetes mellitus
  – kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)?- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  – flerfunktionshinder hos barn.

  Vi vaccinerar dig mot:

 • influensa,
 • pneumokocker (lunginflammation),
 • TBE,
 •  hepatit A och B.

Vi kan hjälpa dig med de flesta vaccinationer. Undantag är länder där vaccination krävs mot gula febern eller om du planerar att resa med boende under primitiva förhållanden. I dessa fall ber vi dig kontakta infektionskliniken inom NU-sjukvården. Reser du på uppdrag av ditt företag ber vi dig kontakta din företagshälsovård.

 

Barnens vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, sköts på Barnhälsovården upp till 6 års ålder.

Resevaccin för barn

 

Engerix-B 230 kr
Twinrix 370 kr
Encepur 310 kr
Havrix 300 kr

 

Resevaccin vuxna

 

Engerix-B 250 kr
Twinrix  450 kr
Encepur  330 kr

 

För priser av övriga vaccinationer kontakta vårdcentralen på 0522-93320

Länkar
Vaccinationsguiden 

Vaxiluskerna

Välkommen att ringa för information och ev. bokning  av vaccinationstid.

Uddevalla vårdcentral drivs av: