MMR

MMR

Sjukskrivning är en prioriterad uppgift för såväl Achima Cares ledning som för sjukskrivande läkare inom våra vårdenheter. Målet är att ingen skall drabbas av en längre sjukskrivning. 

På vårdcentralen finns ett rehabteam bestående av läkare, sjukgymnast, beteendeterapeut, arbetsterapeut, distriktssjuksköterska och en rehabkoordinator.

Rehabteamets uppgift är att följa upp och behandla personer som är sjukskriva eller riskerar att bli sjukskrivna för lättare depressioner, ångest, stress och smärta från rygg, nacke och axlar.

Vi erbjuder deltagarna i rehagruppen föreläsningar och fysisk träning under sex veckor. Vi ger ökad kunskap om och färdigheter i att hantera besvären. Syftet är att skapa en förändring som ökar livskvalitet och arbetsförmåga. Deltagarna erbjuds även enskild samtalsterapi för den som behöver detta. Försäkringskassan

Uddevalla vårdcentral drivs av: