Diabetesmottagning

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.

Om man har diabetes har man för mycket socker i blodet. Ett vanligt symtom är att man blir trött, blir törstigare och kissar mer.
Typ-2 diabetes är den vanligaste typen av diabetes. Det finns flera olika orsaker, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig, kan den livsstil man har påverka risken att få diabetes.

För att ta reda på om man har diabetes, måste blodsockervärdet mätas i ett blodprov. Man kan även upptäcka diabetes med hjälp av ett urinprov.
 

Våra diabetessköterskor hjälper dig med:

  • Provtagning
  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner
  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll
  • Viktkontroll
  • Uppföljande diabeteskontroller

Boka tid: 

Telefon: 0522-933 20

Uddevalla vårdcentral drivs av: