Avgifter

Avgifter

 Klicka här för att läsa mer på 1177

Läkarbesök som ingår i VG primärvård 

Besök på vårdcentral- hela dygnet  100 kr (vald vårdcentral)
  300 kr (annan vårdcentral)
   
Hembesök 200 kr (vald vårdcentral)
  300 kr (annan vårdcentral)

 

 

Läkarbesök på övriga mottagningar 

 

Besök hos specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag  200 kr 
Hembesök  300 kr
   
Besök hos övriga specialister i allmänmedicin samt hembesök 300 kr
   
Besök hos gynekolog  200 kr      
Hembesök  300 kr
   
Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i VG Primärvård  100 kr

 

 

Sjukvårdande behandling som ingår i VG Primärvård 

 

Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska, kurator, psykolog m fl,   50 kr (vald vårdcentral)
gäller även s k mellanliggande provtagning  100 kr (annan vårdcentral)

 

Sjukvårdande behandling vid Vårdval Rehab 

 

Besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped  80 kr
Hembesök av sjukgymnast  180 kr 

 

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar 

 

Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska, kurator, psykolog m fl, gäller även s k mellanliggande provtagning  100 kr      
Besök hos kurator på ungdomsmottagning  0 kr
Besök hos arbetsterapeut och sjukgymnast  80 kr
Hembesök av sjukgymnast  180 kr

Jourcentral-primärvård (utanför VG primärvård)

Kl 22.00 -07.00 alla dagar 

 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling  300 kr

 

Övrigt 

 

Hälsovård, vaccinationer och intyg  Enligt särskild prislista 
Besök/behandling i grupp 50 kr
Receptförskrivning per telefon, brev, mail etc 0 kr
Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus 100 kr
Ambulanstransport, enkel resa (även för barn) 150 kr
Mammografiscreening  0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll 100 kr
Bukaortascreening 100 kr
Besök för utlämning, utprovning/anpassning eller träning för hjälpmedel *)
Besök på mottagning som elder till inskrivning på sjukhus  *)
(*) beror på vilken vårdgivare du besöker   

 

 

Klicka här för att läsa mer på 1177

Uddevalla vårdcentral drivs av: