Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. Om du ska avboka din tid ring 0522-933 20. Efter stängningstid och helg kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) alternativt maila oss.

Tack för din hjälp!

Patientavgifter i Västra Götaland

 Klicka här för att läsa mer på 1177 

 

Sammanfattning

I Västra Götalandsregionen (VGR) betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av VGR eller till en offentligt finansierad vårdgivare, det vill säga en privat vårdgivare som VGR har avtal med. För offentligt finansierad vård inklusive offentlig vård i andra landsting eller regioner får du betala de avgifter som är beslutade i respektive landsting eller region.

Vi vill helst att du betalar din patientavgift med betalkort. Om du inte kan betala med kort, kan du betala med faktura eller kontant.

 

Avgifter

Läkarbesök som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök på vårdcentral - hela dygnet

100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdcentral)

 

Läkarbesök på övriga mottagningar

Besök hos specialist i allmänmedicin inom regiongemensamma verksamheter/uppdrag

200 kr

Besök hos övriga specialister i allmänmedicin samt övriga specialister

300 kr

Första besöket hos övriga specialistläkare efter remiss från specialist i allmänmedicin eller läkare som ingår i Vårdval Vårdcentral

100 kr

 

Sjukvårdande behandling som ingår i Vårdval Vårdcentral

Besök hos sjuksköterska, psykolog med flera
Gäller även provtagning som inte sker samma dag

50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdcentral)

 

Sjukvårdande behandling vid Vårdval Rehab

Besök hos arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 

100 kr

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar

Besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog med flera. Gäller även provtagning som inte sker samma dag.

100 kr

Hembesök

 

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg till samtliga yrkeskategorier. Endast ett hembesökstillägg tas ut för teambesök.

100 kr

 

 

Besök hos kurator

0 kr

Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år

100 kr

Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år

50 kr

Telefonkontakt med läkare

 

Gäller endast överenskomna och bokade telefonkontakter till en avtalad tid som ersätter ett läkarbesök. 

Läkare på vald vårdcentral 

100 kr

Övriga läkare

200/300 kr

Distanskontakt – ljud och bild

 

Läkare

100 kr (vald vårdcentral)
300 kr (annan vårdgivare)

Sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog m.fl.

50 kr (vald vårdcentral)
100 kr (annan vårdgivare)

Akutmottagning länssjukvård

 

Besök på akutmottagning. Gäller samtliga yrkeskategorier

 300 kr

Jourcentral - primärvård Vårdval Vårdcentral

Kl 22.00-07.00 alla dagar 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling

300 kr

Övrigt

 

Hälsovård, vaccinationer och intyg 

Enligt särskild prislista 

Besök/behandling i grupp

50 kr

Avgift per vårddag när du är inskriven på sjukhus

100 kr

Ambulanstransport, enkel resa (även för barn)

150 kr

Avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulans-personal 

300 kr

Mammografiscreening

0 kr

Gynekologisk cellprovskontroll

0 kr

Bukaortascreening

100 kr

Uddevalla vårdcentral drivs av: