Information om Coronaviruset Covid-19

Vi finns här för dig under coronautbrottet 

 

läs mer här om covid-19 och hur du ska gå tillväga 

click here to read more about covid-19

 

Information om provtagning se nedan!

 

 

Adress:

Achima Care Uddevalla
vårdcentral & rehab

Västgötavägen 30

451 34 Uddevalla

Öppettider:

Måndag - Fredag 8-17

Telefon:

0522-933 20 - För tidsbokning & recept

0522-933 04 - För listning/Val av vårdcentral
Mer info om valfrihet i vården

 

 För Rehab Uddevalla klicka nedan: 

 

 

 

 

Vi som arbetar på Uddevalla vårdcentral hälsar dig välkommen som patient hos oss. Vi hjälper dig när du behöver stöd och hjälp. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårdcentralen och våra mottagningar för att du som patient alltid ska få bästa möjliga vård!

Flexlinjen tar dig ända till entrén. Beställ här 

Vi är med i Mobila Teamet!

Mobila vårdteamet gör det möjligt för dig som patient att få besök av läkare i hemmet vid akut behov. Det gäller dig som är inskriven i hemsjukvården samt dig som bor i något av kommunens särskilda boenden. 

Läs mer här.

 

 

Drop-in på provtagning på labb (EJ covid-19 eller antikroppstest!)

Från 1 Februari 2021 är drop-in tiden för provtagning på labb måndag-fredag 08.30-12.00

 

Vaccination mot Covid-19

Håll dig uppdaterad om information här på vår hemsida om hur du bokar tid, när vaccinationen genomförs och var den sker. Finns det ingen information här, så har ännu inte vaccinationen startat. Vi uppdaterar informationen löpande. Övriga grupper i fas 2, 3 och 4 kan ännu inte boka tid.

I slutet av januari fick de som är, eller kommer att fylla 70 år, under 2021 eller är äldre och ingår i fas 2 ett brev ifrån Regionen med information. I brevet finns även en hälsodeklaration bifogad, som vi önskar tas med ifylld till vaccinationstillfället.

 Folkhälsomyndigheten redovisade idag den 4 Februari en uppdatering av tidigare nationell plan för vaccinering mot covid-19. Vi har ännu inte fått information om Regionen kommer att skicka ut samma brev till personer som är tillagda i fas 2.

 

I dagsläget ser det ut som att vaccinationen för fas 2 kommer att starta under senare delen av februari. Vi är beroende av vaccinleveranser och arbetar efter Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Så fort vi har mer information, kommer den läggas ut på vår webbsida om hur du bokar tid för vaccinering. Finns det ingen information, så har vaccineringen inte startat ännu.

 

FAS 1

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Vi har fått leverans av vaccin för att vaccinera Fas 1 och är snart klara med vaccineringen av personer på särskilt boende, personer med hemsjukvård och personer med hemtjänst och dess vuxna hushållskontakter.

Vi samarbetar med  hemtjänsten för att kontakta personer som tillhör denna grupp med information om hur och när de kan få tid för vaccination.

De som redan fått första dosen av vaccinet kommer säkerställas tillgång till den andra dosen.

 

FAS 2 (startar tidigast 15:e februari):

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen inklusive LSS, och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

FAS 3

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19

FAS 4

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

 

Om du medicinerar med: 

 • Waran – ber vi dig ta med senaste PK värde. Obs! värdet får endast vara 7 dagar gammalt.
 • Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana – tänk på:
  • om vaccinationen är planerad före kl. 10:00, hoppa över din morgondos.
  • om vaccinationen är på eftermiddagen ta morgondosen av din tablett senast kl. 08:00 och försök boka vaccinationstid så sent som möjligt på eftermiddagen.
  • att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Provtagning av Covid-19 med milda symtom.

Provtagning Covid-19 (PCR). Provtagningen gäller dig vid pågående symtom i minst 24 timmar, för vuxna och barn fr o m förskoleklass. Boka din tid via 1177 vårdguidens e-tjänster eller ring oss på telefon:0522-93320. Medicinsk bedömning kommer ej att genomföras vid provtagningen.
Provtagningen sker via ambulansintaget på baksidan av huset. Vid köbildning stå på sidan mot vägen utmed staketet, ej på parkeringsplatsen. Håll avstånd.

  

Antikroppstest Covid-19 för allmänheten.

 Från och med v 40 erbjuder vi dig som fyllt 18 år och uppåt antikroppstest för covid-19. Provet kostar 160 kronor. Det är obligatoriskt att visa upp identitetshandling. Ingen medicinsk bedömning kommer genomföras. Du som provtas ska vara smittfri och stabilt fri från symtom som överensstämmer med covid-19 sedan 3 veckor innan provtagningstillfället. Du behöver inte vara listad hos oss. Du bokar din tid på 1177 via " boka tid direkt".

 

Vaccination mot säsongsinfluensa. 

Från den 3 november kan du som är över 65 år eller tillhör riskgrupp vaccinera dig kostnadsfritt hos oss, övriga betalar 230kr. 

Kontakta oss för tidbokning på 0522-933 20

 

 

Lättakut på förmiddagarna är nu tillfälligt stängd!

Vi hänvisar dig till att ringa oss på telefon 0522-93320 för rådgivning hos sjuksköterska eller boka en tid.

Önskar du kontakt med Rehab ring på telefon 0522-506940.

Välkomna att ta kontakt med oss!

Resevaccin & Fästingvaccin. Läs mer här...

 

Uddevalla vårdcentral drivs av: